پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ثبت رکورد رقص همزمان در مکزیک

بیشتر اوقات، اخبار مکزیک؛ بوی خون می دهد و مواد مخدر. اما این وقت سال که می شود، نام مکزیک به یک دلیل دیگر هم به صدر خبرها می آید: برگزاری جشنواره نوازندگان سنتی که به آنها «ماریاچی» می گویند. امسال برگزار کنندگان این جشنواره، بدنبال ثبت یک رکورد جهانی بودند.

امیر پیام گزارش می دهد