پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث انتخاب فیلم نماینده ایران در اسکار

تا برگزاری مراسم اسکار شش ماهی مانده اما کشورها باید از حالا فیلم‌هایشان را برای شرکت در بخش خارجی این مراسم معرفی کنند. و این روزها بحث انتخاب نماینده ایران در اسکار داغ است. عده‌ای می‌گویند «جدایی نادر از سیمین» و عده‌ای می گویند «آلزایمر». بعضی هم می‌گویند اسکار ارزش این حرف‌ها را ندارد.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.