پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازتاب واقعه یازده سپتامبر در سینمای آمریکا

این هفته در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، فیلم تازه ای با نام تولدی دوباره، در نیویورک اکران شده است. این فیلم مستند زندگی پنج نفر از بستگان قربانیان این حملات را به تصویر می کشد. تولدی دوباره از فیلمهای متعددی است که سینمای آمریکا درباره این واقعه و پیامدهای آن ساخته است. ولی آیا این واقعه تاثیر ماندگاری بر سینمای آمریکا گذاشته است؟ در این فیلمها تا چه حد به ریشه این حمله‌ها پرداخته شده است؟

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد