پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح جشنواره فیلم تورنتو با یو تو

جشنواره فیلم تورنتو با نمایش مستندی درباره گروه راک یوتو (U2) آغاز شد. خیلی ها مشتاقانه منتظر نمایش این فیلم بودند. هم خواننده و هم گیتاریست گروه یوتو به مراسم گشایش این جشنواره یازده روزه آمده بودند.

تام بروک، بی‌ بي ‌سي، گزارش می دهد.