پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در سان فرانسیسکو

چهارمین دوره از جشنواره فیلم‌های ایرانی در سان فرانسیسکو بعد از دو روز پایان يافت. این جشنواره مختص فیلم‌هایی بود که کارگردان ایران دارند و یا درباره ایرانیان ساخته شده اند. نکته قابل ذکر این است که تماشاگران ایرانی جشنواره به فیلم‌های مستند توجه بیشتری نشان دادند.

سام فرزانه، خبرنگار بی‌بی‌سی، از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد