پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به وضعیت سینمای ایران

فروش بلیت فیلم‌های سینمایی در تهران در نیمه اول امسال رکورد شکسته. گزارش روزنامه دولت ایران همچنین نشان می‌دهد یک سوم درآمد سینماهای تهران از سه فیلم ایرانی بوده. این در حالی است که بسیاری از دست اندرکاران سینما از نبود امنیت شغلی گلایه دارند و بخشی از این گلایه‌ها را در جشن سینمای ایران مطرح کردند.

گزارش از مجید خیام دار.