پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج فیلم بلند و یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره فیلم تورنتو

امسال خارج از ایران هم بازار فیلم‌های ایرانی داغ بود. مثل جشنواره فیلم تورنتو - جایی که فیلم سازهای ایرانی امسال با پنج فیلم بلند و یک فیلم کوتاه در آن شرکت کردند.

گزارشی ببینیم از تارا آغداشلو در تورنتو.