پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج فیلم بلند و یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره تورنتو

امسال خارج از ایران هم بازار فیلم های ایرانی داغ بود. فیلم سازهای ایرانی، در جشنواره فیلم تورنتو امسال با پنج فیلم بلند و یک فیلم کوتاه در آن شرکت کرده‌اند.

تارا آغداشلو گزارش می‌دهد