پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفته مد لندن

هفته مد لندن از شب گذشته شروع شد. لندن یکی از چهار شهر پایتخت مد لباس است؛ در کنار پاریس، نیوویورک و میلان.

سعیده هاشمی از سامرست هاووس، محل برگزاری این نمایش، از پشت صحنه شو های لباس گزارش می‌‌دهد.