پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نویسندگان مد از اسرار خوش پوشی می‌گویند

هفته مد در نقاط مختلف دنیا هنوز برپاست. در بریتانیا ، اسپانیا و چین. در ادامه سری گزارشهای هفته مد، امشب سعیده هاشمی به دنبال نویسنده‌های حاضر در شو لندن رفته. گروهی که سهم بزرگی در انتشار آخرین شکل مد در سراسر جهان دارند.