پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشار بر بزرگترین تشکل صنفی سینماگران ایران

بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران اسیر موجی از حملات محافظه کاران شده. خانه سینما هفته پیش در بیانیه‌ای از مستندسازهایی حمایت کرده بود که به دلیل فروش فیلم به بی‌بی‌سی فارسی بازداشت شده‌اند. بعضی از محافظه‌کاران خواسته‌اند پروانه فعالیت خانه سینما باطل شود.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.