پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش موسیقی درمانی در استرلیا

زندگی همه ما با موسیقی عجین شده و تاثیر نوای موسیقی در برانگیختن احساسات انسان انکارناپذیر است. اخیرا، صحبت از بهره گیری از موسیقی برای درمان بیماریها شده است.

همايون خيری، بی بی سی، گزارش می دهد.