پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجموعه ای از آثار هنرمندان معاصر ایران در حراج ساتبی لندن

موسسه ساتبی که کارش حراج کارهای هنری است، این هفته در لندن، مطابق معمول هر ساله، مجموعه ای از کارهای هنرمندان معاصر و مدرن ایران، و دنیای عرب را به حراج گذاشته است. به نظر می‌رسد آثار نقاشان ایرانی که امسال عرضه شده، از کیفیت بسیار بالاتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است.

کسری ناجی گزارش می‌دهد