پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه عکس درباره تاثیرات جنگ بر غیرنظامیان در لندن

به زودی در لندن نمایشگاه آثار عکاسی برگزار خواهد شد که پانزده سال از عمرش را وقف ثبت تاثیرات جنگ بر غیرنظامیان کرده است. گایلز دیولی، چند ماه پیش هنگام عکاسی در افغانستان روی مین رفت و دو پا و یک دستش را از دست داد.

دیوید سیلیتو گزارش می‌دهد