پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقیف فیلم افغانی 'مدرسه'؛ درباره زندگی مهاجران افغان در ایران

پخش فیلم افغانی به نام مدرسه در افغانستان ممنوع شده است. مدرسه، ساخته یکی از فیلم سازان افغان، داستان زندگی مهاجران افغان در ایران را به تصویر می کشد. اسد سکندر سازنده فیلم می گوید پخش مدرسه به درخواست مقام های ایرانی متوقف شده است.

ندا کارگر از کابل گزارش می دهد