برنامه تفریحی تاجیکی: 14 اکتبر

به صفحه برنامه تفریحی، خوش آمدید !

در برنامه این هفته مان این مطالب را داشتیم:

برگزاری پنجمین جشنواره "فلک" در دوشنبه

روزهای نمایش فیلمها از خزینه سینمابزم "دیدار" در شهر خاروغ، مرکز استان بدخشان

صحبتی با الاء‌الدین عبدالله‌، هنرپیشه سینما و تئاتر داریم

قهرمان دیگر برنامه-غالبجان یوسف اف، آوازخوان گروه احسان است

جشن 'فلک' امسال بین‌المللی نشد

دهم اکتبر امسال برای پنجمین بار جشنواره "فلک" از سراسر کشور فلک‌سرایان و دوستداران این نوع موسیقی را در آمفی تئاتر تازه‌بنیاد باغ نباتات شهر دوشنبه-"باغ ایرم" گرد هم آورد.

حق نشر عکس BBC World Service

در سالهای قبلی در این جشن مهمانان زیادی از ایران و افغانستان و آذربایجان و کشورهای دیگر نیز شرکت می‌کردند. اما امسال به جز فلک‌سرایان تاجیک کسی در این جشنواره شرکت نداشتند.

دولتمند خال، رهبر دسته "فلک" و از برگزارکنندگان اصلی این جشنواره دلیل شرکت نداشتن فلک‌سرایان از کشورهای خارجه را در جشنواره امسال چنین بیان کرد.

حق نشر عکس BBC World Service

"ما آمادگیها داشتیم که در جشن "فلک" امسال از هشت دولت دنیا از جمله ایران، افغانستان، هندوستان (کشمیر)، آذربایجان، نروژ، فرانسه و کشورهای همسایه-ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان مهمان بپذیریم. آنها آمادگی خود را در این باره اظهار کردند. اما وزارت فرهنگ در لحظات آخر به ما خبر دادند که به دلیل کمبود مالی نمی‌توانند، مهمانان خارجی را قبول کنند و قرار شد، امسال این جشنواره تنها در دایره جمهوری برگزار شود."

حق نشر عکس BBC World Service

در مورد دورنمای "فلک" استاد دولتمند گفت که تا آخر سال جاری، فرهنگستان بین اللمللی فلک در دوشنبه به کار آغاز خواهد کرد. دولتمند خال گفت که ساختمان این فرهنگستان که در محله قریه-بالا واقع است، آقای خال از حساب شخصی خودش سرمایه‌گذاری کرده و بنیاد کرده است. وی گفته تا چند ماه دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

حق نشر عکس BBC World Service

فلک، یک نوع ویژه موسیقی مردمی در تاجیکستان است و به گفته هنرشناسان هزارساله‌ها قبل اجدادان ما فلک‌سرایی می‌کردند. آن از نیاکان ما برای نسلهای بعدی به میراث رسیده است.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فلک‌سرایی در گوشه و کنار تاجیکستان ویژگیهای خاص خود را دارد. ختلان و بدخشان، دو ولایتی است، که مکان اصلی فلک دانسته می‌شوند، اما مردمان سغد و زرافشان نیز نمونه‌های دیگری اجرای فلک را دارند.

حق نشر عکس BBC World Service

در تاجیکستان تنها دو گروه فلک، یکی در شهر کولاب و دیگری در شهر دوشنبه رسماً فعالیت می‌کنند. امّا دوستداران و خواننده‌های این نوع موسیقی در سراسر تاجیکستان کم نیستند.

در برنامه‌ای که شام ۱۰ اکتبر در تالار آمفی تئاتر در باغ نباتات اجرا شد بیش از پنجاه فلک‌سرا از شهر و نواحی مختلف شرکت داشتند.

نمایش فیلمها در بدخشان

در شهر خاروغ، مرکز ولایت کوهستانی بدخشان تاجیکستان، روزهای نمایش سینما از خزینه سینمابزم "دیدار" برگزار شدند.

حق نشر عکس BBC World Service

این تدبیر فرهنگی برای بار نخست در مراکز ولایتهای مختلف تاجیکستان دایر می‌شود و به گفته سفر حقداد، مدیر جشنواره فیلم "دیدار" و برگزارکتتدهی این طرح هدف از آن "برقرار کردن روابط میان فیلمسازان و تماشاچیان است."

آقای حقداد گفت: "ببینید که در چند سال آخر در بدخشان فرهنگ تماشای فیلم در تالارهای سینما از میان رفته است."

حق نشر عکس BBC World Service

"افزون بر این، تمام تالارهای سینما کوهنه و فرسوده شده و قابل نمایش فیلمها با کیفیت خوب نیستند. ما با مقامات محلی به توافق رسیدیم که به احیای تالارهای سینما اقدام کنیم و در آینده آنها را برای قبول تماشاچیان آماده سازیم.”

این تدبیر فرهنگی با حمایت مالی نمایندگی بنیاد سوروس در تاجیکستان و دفتر همکاریهای سویس در این کشور برگزار می‌شود.

حق نشر عکس BBC World Service

قرار است، در ادامه‌این برنامه، روزهای نمایش فیلمها در مراکز دیگر ولایتها، از جمله سغد و ختلان و شهر و نواحی دیگر نیز برگزار شود.

صحبتی با الاوئالدین عبدالله‌اف، هنرپیشه

در مقایسه‌به چند سال قبل تماشابینان تیاتر در شهر قُرغان‌تپه بیشتر فعال شده‌اند و در روز اجرای نمایشنامه‌ها پشت درهای تئاتر برای دریافت بلیت نوبت می‌ایستند.

حق نشر عکس BBC World Service

الاء‌الدین عبدالله‌اف، راهبر تئاتر به نام عطا محمدجان‌اف شهر قُرغان‌تپه در صحبتی با همکارم آرزو در این باره صحبت کرد. وی گفت که موسم ۸۵ تئاتری را آنها با یک نمایشنامه بچگانه آغاز می‌کنند.

به ‌اندیشه آقای عبدالله‌اف آنها امیدوارند با نمایشنامه‌های برای کودکان مهر تئاترر را در دل آنها از آوان کودکی جای کنند، تا فردا علاقه‌مند تئاتر و فرهنگ و هنر در تاجیکستان زیاد باشند،

علاء‌الدین عبدالله‌اف در صحبت با همکارم می‌گوید که در تئاتر همه شرایط برای هنرمندان مهیا شده است، که نمایشنامه‌های خوبی روی صحنه گذارند.

میان بیننده‌های تلویزیون علاء‌الدین، با صحنه‌های هجوییش، با نام «شوخیهای الاء‌الدین» مشهور است. علاء‌الدین می‌گوید: “حرفهای زیادی هستند که نه از طریق نمایشنامه‌های تئاتری و نه از طریق پرده سینما و فیلمها بعضی حرفها را نمی‌توان به بیننده برسان. اما صحنه‌های کوچکی طنز چنین امکان را دارند که به شکل هجو و شوخی مشکلات اجتماعی را در میان گذاشت”

حق نشر عکس BBC World Service

علاء‌الدین می‌گوید که سناریوهای تازه‌ای در دست دارد، برای صحنه‌های تلویزیونی "شوخیهای علاءالدین". وی می‌گوید: "فرانسویها مقالی دارند که "بزرگست آن ملتی که بر کمبودیهای خودش خندیده می‌تواند"، یعنی نه هر کس قادر است کمبودیهای خودش را ببیند و گذشته از این باز آن را به شکل طنز درآورده و بر حال خودش بخندد".

غالبجان یوسفاف: گروه احسان هنوزهم هم زنده است

این هفته همکارم علیشیر را در خجند با غالبجان یوسف اف - آوازخوان و رهبر گروه "احسان" صحبتی انجام داده است.

در گذشته ولیجان عزیزاف، آوازخوان دیگر که امروز مستقلانه آهنگ اجرا می‌کند، با غالبجان در گروه احسان آوازخوانی می‌کرد.

حق نشر عکس BBC World Service

سال ۲۰۰۶ ولیجان گروه "احسان" را ترک کرده، مستقلانه آوازخوانی کرد. آن زمان سر و صدای زیادی میان علاقه‌مندان گروه "احسان" پیدا شد که گویا غالبجان با ولیجان دعوا شده‌اند و گروه “احسان” دیگر فعالیت نمی‌کند.

غالبجان می‌گوید که گروه آوازه‌دار «احسان» سال ۲۰۰۱ از سوی وی در خجند تأسیس شده بود و سرپرستی گروه را امانجان عبدالله‌اف، هنرمند و تاجر معروف محلی بر عهده داشته است.

حق نشر عکس BBC World Service

غالبجان سر و صداها را در باره گروه بی‌پایه خواند. وی گفت: "تمام این سر و صداها بی‌پایه هستند، زیرا من و ولیجان امروز نیز دوستان خوب هستیم و همیشه از حال و احوال همدیگر خبر می‌گیریم. آن که در یک گروه آوازخوان نمی‌کنیم این کار ایجادی است و هر کس میخواهد مستقل باشد، این هم اختیار ولیجان بود."

غالبجان یوسف اف می‌گوید که در گذشته آهنگهای آنها را تنها جوانان گوش می‌کردند و پس از آن که به ترانه‌های سنتی روی آورده است و آن را به قالب استرادی وارد کرده است، مخلصانش در بین کلانسالان و پیرانسالان نیز افزوده است.

حق نشر عکس BBC World Service

غالبجان در سال آینده میلادی نیت دارد که در شهرهای روسیه برای مهاجرین محنتی کنسرتها برپا بکند و نقشه داشته است که یک فیلمی به نوار بگیرد و در آن خودش نقش آفرد.

لطفاً، نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس الکترونی ما zevarshoh@bbc.tj بفرستید.

این جا رسیدیم به پایان برنامه و تا جمعه دیگر از من، زیورشاه، مجری و تهیه‌کننده این برنامه، پدروووووووووود!!!!

مطالب مرتبط