پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میلیونر زاغه نشین؛ داستانی که به واقعیت پیوست

فیلم میلیونر زاغه نشین ، سه سال پیش، محبوبیت جهانی پیدا کرد. فیلمی که در آن زاغه نشینی در هند موفق شد با شرکت در مسابقه ای تلویزیونی یک میلیون دلار ببرد. حالا در عالم واقعیت هم چنین شده است.

رعنا رحیم پور، بی بی سی، گزارش می دهد.