پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن

محمدرضا شجریان و گروه شهناز سه شنبه شب (۱۸ اکتبر، ۲۷ تیرماه) در یکی از بزرگترین و مجهزترین سالن های لندن به روی صحنه رفتند و برای بیش از دو هزار نفر برنامه اجرا کردند.