بی‌طرفی بی‌بی‌سی درباره پوشش اخبار 'بهار عربی' بررسی می‌شود

در تازه ترین ارزیابی از مجموعه ارزیابی ها در زمینه بی طرفی و دقت در تولیدات بی بی سی، پوشش خبری بی بی سی از وقایع مربوط به 'بهار عربی' بررسی می شود.

در این ارزیابی، مجموعه گزارش ها از تونس، مصر، لیبی و سایر نقاط در تلویزیون، رادیو و آنلاین بی بی سی بررسی خواهد شد. نتیجه این ارزیابی ها در پاییز سال ۲۰۱۲ منتشر خواهد شد.

ادوارد مورتیمر، رئیس پیشین ارتباطات سازمان ملل و کارشناس امور خاور میانه سرپرستی این ارزیابی را بر عهده خواهد داشت.

پیش از این، پوشش خبری بی بی سی در حوزه های تجارت، بازرگانی و دانش ارزیابی شده بود.

آقای مورتیمر گفته است: "رخدادهای خاور میانه در طول سال ۲۰۱۱ بسیاری از تصوراتی را که درباره این منطقه به صورت گسترده ای پذیرفته شده بود وارونه کرد. پوشش دادن چنین رویدادهایی همیشه برای خبرنگاران جذاب است ولی چالش های فراوانی هم در پیش روی آنها می گذارد. بررسی عملکرد بی بی سی در این زمینه با جزئیات، جذاب خواهد بود."

آلیسون هستینگز، رئیس کمیته 'استانداردهای خبری بی بی سی تراست' گفت که پوشش دادن آنچه به بهار عربی معروف است "سخت بوده است."

او گفت: "چالش بی بی سی اطمینان یافتن از این نکته بود که استانداردهای بالای بی طرفی و دقت را که مخاطبان انتظار دارند حفظ کند."

این ارزیابی شامل تحلیل محتوا، تحقیق از مخاطبان و گفت و گو با گروه‌های ذینفع خواهد بود.

در سال ۲۰۰۷ نتیجه ارزیابی از تولیدات بی بی سی در زمینه دانش، این بود که پوشش خبری در این زمینه "کیفیت بالا"یی داشته اما "واقعیت‌ها" و "نظرها"باید به طور روشن از هم متمایز باشند.