پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری شصتمین دوره انتخاب ملکه زیبایی سال در لندن

لندن امسال میزبان مراسم انتخاب ملکه زیبایی سال بود. شصتمین سال برگزاری این مراسم نسبت به سالهای گذشته بی سرو صدا در لندن برگزار شد. هیچیک از شبکه های تلویزیونی این برنامه را بریتانیا پخش نکردند. با این حال در مقابل محل برگزاری این مراسم فعالان حقوق زنان تلاش کردند که با شعارهایی علیه این انتخاب توجه رسانه ها را به خود جلب کنند.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد