پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحصن در لس آنجلس، با خواسته‌ای متفاوت

چند روز است که چندصد نفر، از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگترها، در گوشه ای از مرکز شهر لس آنجلس چادر زده اند. تجمع و اعتراض این روزها در گوشه و کنار دنیا کم نیست، اما این چادرنشین ها انگار خواسته متفاوتی دارند. گلنوش گلشنی در گزارشش می گوید موضوع از چه قرار است.