ترجمه گزیده شاهنامه به زبان اسپانیایی منتشر شد

ترجمه اسپانیایی گزیده ای از شاهنامه به ترجمه احمد طاهری، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی با همکاری کلارا خانس، شاعر اسپانیایی، منتشر شد.

این گزیده از تولد زال تا مرگ سهراب را شامل می شود و مؤسسه انتشاراتی آلیانزا ادیتوریال آن را به ضمیمه چند مینیاتور از صحنه های شاهنامه در اسپانیا منتشر کرده است.

احمد طاهری در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت که ترجمه بخش هایی از شاهنامه به پیشنهاد ناشر و در پی انتشار ترجمه های دیگرش از تعدادی از شاعران ایرانی بوده است.

او دلیل انتخاب بخش های تولد زال تا مرگ سهراب را "اهمیت" و "جذابیت" آن دانست و اظهار امیدواری کرد که در آینده موفق به ترجمه و چاپ بخش سیاوش در شاهنامه شود.

احمد طاهری ترجمه این کتاب را دارای "نثر شاعرانه" دانست و گفت: "پس از بررسی ترجمه های موفق شاهنامه به چند زبان دیگر از جمله فرانسوی، و آزمودن چند نوع ترجمه، به این نتیجه رسیدیم که کتاب را به صورت شعر ترجمه نکنیم. ولی سعی کردیم که مفاهیم و صحنه های پرجنب و جوش را با نثری شاعرانه در این ترجمه حفظ کنیم."

آقای طاهری با تاکید بر اینکه ترجمه شعر، به خصوص اگر شعر کلاسیک و قدیمی باشد، با متن اصلی فاصله زیادی دارد، گغت: "در ترجمه این کتاب هم قطعا زیان هایی به ساختار اصلی کار وارد شده است."

احمد طاهری و کلارا خانس تاکنون گزیده هایی از آثار حافظ، مولوی، خیام، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، نیما یوشیج، سهراب سپهری، احمد شاملو و عباس کیارستمی را به زبان اسپانیایی ترجمه کرده اند.