پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اکران فیلم انسان دوستانه 'باد و مه' در آلمان

این روزها که اخبار مربوط به ایران زیر سایه گمانه‌زنی درباره احتمال جنگ و حمله نظامی و تحریم‌های بیشتر قرار گرفته، فیلمی از ایران در سینماهای آلمان نمایش داده می‌شود که پیامش صلح و دوستی است. "باد و مه" ساخته محمد علی طالبی فیلمی انسان دوستانه است که داستان بچه‌های جنگ را روایت می‌کند.

مریم انصاری گزارش می‌دهد.