پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با استن لی، خالق مرد عنکبوتی

شاید نام استن لی برایتان آشنا نباشد، اما حتما یکی از ده‌ها شخصیتی که خلق کرده را دیده‌اید: مردعنکبوتی، مرد آهنی، هالک و ایکس من، همگی محصول ذهن خلاق استن لی هستند که از تاثیرگذارترین چهره‌های صنعت کمیک استریپ در آمریکاست. او در فصلی از کتابی به اسم "خود عزیزم"، که به تازگی به بازار عرضه شده، به خودش در شانزده سالگی نامه نوشته و از روزهای نوجوانیش تعریف کرده. او در این نامه نوشته در آن روزها خیلی روی امضایش تمرین می‌کرده.

خبرنگار ما از او پرسیده چرا؟