پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار از جشنواره نورافشانی در انگلستان

شهر دورهام در شمال انگلستان، میزبان جشنواره ایست به نام ' لومیر ۲۰۱۱ '. جشنواره ای که در آن بیش از ۳۰ هنرمند، با نورافشانی های خیره کننده، توجه همه را به کارهای خود جلب کرده اند.

فیونا ترات، بی بی سی، گزارش می دهد