پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفتمین جشنواره فیلمهای کردی لندن

هفته گذشته هفتمین جشنواره فیلمهای کردی لندن با نمایش فیلم 'اگه بمیری، می کشمت'شروع شد. در این جشنواره آثار فیلمسازان کرد کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای جهان به نمایش در می آید. این جشنواره تا ۲۷ نوامبر در لندن ادامه دارد.

ژیار گل، بی بی سی، گزارش می دهد