قهوۀ بدون شیر!

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption چه خوش گفت فردوسی پاکزاد: «میازار موری که دانه کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است!»

می گویند در شهر گلاسگوی اسکاتلند یک مشتری «قهوۀ سیاه» سفارش داد، یعنی گفت «بلَک کافی» (Black Coffee). پیشخدمت گفت: «نداریم!» واقعاً مسخره است. آدم برود توی قهوه خانه، قهوۀ سیاه سفارش بدهد، پیشخدمت برگردد، خیلی جدّی بگوید نداریم.

مشتری یک بار دیگر، این بار با لحنی خشک و تلخ می گوید: «گفتم یک قهوۀ سیاه!» پیشخدمت که می بیند مشتری دارد عصبانی می شود، می گوید: «منظورتان قهوۀ بدون شیر است؟» مشتری دیگر واقعاً از کوره در می رود و می گوید: «مرا دست انداخته ای، آقا؟ قهوۀ بدون شیر، همان قهوۀ سیاه است دیگر!»

حالاست که پیشخدمت خم می شود و دهنش را می برد دم گوش مشتری و خیلی آهسته می گوید: «وقتی یک جایی هستید که چند نفر سیاه پوست آنجا باشند، درست نیست با صدای بلند بگویید قهوۀ سیاه. باید بگویید قهوۀ بدون شیر!»

وقتی می گویند «درست نیست»، یعنی «پولیتیکالی کُرِکت» (politically correct) نیست، یعنی «سیاست پسند» نیست! این اصطلاح الآن سی چهل سالی هست که در بریتانیا و آمریکا سر زبانها افتاده است، و چیزهایی که گفتنش «سیاست پسند» نیست، خیلی زیاد است. توی آمریکا به «سیاهپوست» باید گفت «آمریکایی آفریقایی» و به «سرخپوست» چی؟ «آمریکایی بومی»!

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption گربه ها را از سه ماهگی می توان اخته و عقیم کرد

به این ترتیب می شود گفت که اصطلاح «سیاست پسند» تقریباَ مترادف است با «درست»، «انسانی»، «متمدّنانه». خوب، با این حساب حمایت از زندگی و حقوق حیوانات کاری است سیاست پسند، و آزار رساندن به حیوانات و پایمال کردن حقوق طبیعی آنها کاری است نادرست، غیر انسانی، وحشیانه، دور از تمدّن، و «سیاست ناپسند»، و این را گرداننده های سازمانها و انجمنهای حمایت از حیوانات از هر کس دیگری بهتر می دانند، چون آنها برای حیوانات همان حقوقی را قائل هستند که آدمیزاد از آنها برخوردار است:

«میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است!»

مثلاً گرداننده های سازمانها و انجمنهای حمایت از حیوانات واقعاً و عمیقاً و عالمانه و صادقانه معتقدند که اگر یک آدم فقیر گربه ای دارد و یک روز از بی پولی خودش مجبور است گشنگی بکشد، باید هر جور شده، آن روز دو وعده غذای گربه اش را فراهم کند، چون گشنه گذاشتن گربه کاری است غیر انسانی، وحشیانه و سیاست ناپسند!

امّا الآن اگر گربه های دنیا همه شان اینجا حاضر بودند و زبان آدمیزادی سرشان می شد و این حرفها را شنیده بودند، همچین می زدند زیر خنده که اشک از چشمهاشان سرازیر می شد، و آنوقت می گفتند:

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بیچاره ها را از سه ماهگی مادام العمر از عشق محروم کرده اند

«بروید، خجالت بکشید! حقّه بازی هم حدّی دارد! ما حیوانات که گول حرفهای شما آدمیزادها را نمی خوریم، امّا در تعجّبیم که خودتان چه طور گول حقه بازیهای خودتان را می خورید. محض نمونه بروید این پوستری که مغازۀ «انجمن حمایت از گربه» به شیشه اش زده است، بخوانید تا بفهمید که چرا ما از این حرفها آن قدر می خندیم تا اشکمان در می آید:

«گربه ها را از سه ماهگی می توان اخته و عقیم کرد. گربۀ اخته یا عقیم شده عمری درازتر و زندگی سالمتری دارد و اخته یا عقیم کردن انسانی ترین راه جلوگیری از حاملگی ناخواسته است!»

یواشکی از گربۀ همسایه مان پرسیدم: «تو چرا نمی خندی؟» گفت: «آخر من فردا می شوم سه ماهه. کدام انسان را دیده ای که از سه ماهگی اخته ش کنند یا تخمدانش را در بیاورند!»