پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرش قرمز برای هیوگو، نخستین فیلم سه بعدی اسکورسیزی

بازار فیلمهای سه بعدی این روزها خیلی گرم شده. کارگردانهای بزرگ دنیا هم تمایل زیادی به ساختن فیلمهای سه بعدی نشان داده اند. یکی از این فیلمها " هیو گو" ست که حدود یک هفته پیش اکران آن در آمریکا شروع شده اما اکران عمومی آن در بریتانیا سه روز دیگر آغاز خواهد شد. شهریار صیامی به مراسم فرش قرمز سازندگان فیلم "هیوگو" در اولین شب اکران در لندن رفته.