پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرنمایی با آتش و چوب

سوخته‌کاری یا نوعی نقاشی روی چوب از هنرهای سنتی جنوب آسیا است. در این روزها کمتر کسی به این هنر علاقمند است. در حال حاضر عده ای در پاکستان تلاش می کنند این هنر را زنده نگه دارند.

هارون نجفی زاده در اسلام آباد گزارش می دهد.