پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان افت رونق فیلم های صامت به روایت یک فیلم صامت

یک فیلم صامت ممکن است نامزد جایزه اسکار شود. این فیلم نه ۸۰ سال پیش، بلکه همین امسال ساخته شده است. فیلم 'هنرپیشه'نام دارد و به سبک فیلم های صامت ، داستان از رونق افتادن فیلم های صامت را تعریف می کند.

ویل گومپرتز، بی بی سی، گزارش می دهد.