پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقاشی‌های حاجی خانم امین، خاتون رنگ‌ها

نقاشی های حاجی خانم امین پر از رنگ است و داستانهای تلخ و شیرین ۶۰ سال زندگیش در عراق است. او ۱۰ سال است که نقاشی را شروع کرده و حالا در ۷۵ سالگی به یکی از چهره های هنرمند مهاجر هلند تبدیل شده است.

ژیار گل گزارش می دهد.