پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره ای زیرزمینی سینماگران بریتانیایی در کابل

آیا تا به حال شده به سینما بروید بی آن که بدانید قرار است چه فیلمی ببینید؟ حالا در کابل امکان چنین تجربه ای را دارید. گروهی از سینماگران بریتانیایی جشنواره ای زیرزمینی راه انداخته اند و تقریبا تا لحظه نمایش فیلم ها، نام و مکان نمایش را مشخص نمی کنند. البته نه این که بخواهند غافلگیرتان کنند بلکه بیشتر می خواهند مواظب جان تان باشند.

طاهر قادری گزارش می دهد.