پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت فیلم های دنباله دار در سینمای جهان

از ده فیلم پرفروش سال گذشته، ۹ تایشان دنباله فیلم هایی بودند که قبلا ساخته شده بودند. و این تازه آغاز ماجراست. همین هفته، چهارمین قسمت از سری ماموریت غیرممکن در بریتانیا روی پرده می رود.

اما جونز، از رشد سری سازی در هالیوود گزارشی تهیه کرده که با هم می بینیم.