پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایزه خوش سلیقگی در تاجیکستان

در تاجیکستان خوش‌سلیقه ها جایزه گرفته اند. تلاش برای ساختن چهره ای زیبا از تاجیکستان یکی از معیارهای انتخاب خوش‌سلیقه‌ترین‌ها بوده است.

سهراب ضیاء، بی بی سی، گزارش می دهد.