پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریزش چند قطعه از سنگ‌های کلزیوم، بزرگترین تماشاخانه امپراتوری روم

دولت ایتالیا در حال تحقیق درباره گزارشهایی است که از افتادن چند قطعه از سنگهای کلزیوم در رُم منتشر شده است. کلزیوم بزرگترین تماشاخانه به جا مانده از امپراتوری روم باستان است و به گفته شاهدان، در روز کریسمس، قطعاتی از بنای آن ریخته است. انتشار این خبر، بعضی را از وضع نگهداری آثار باستانی ایتالیا نگران کرده است.

کتی هارکومب گزارش می‌دهد