پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نسخه متفاوت برنامه عروسکی سسامی برای افغانستان و پاکستان

عروسکهای برنامه سسامی، چندین نسل از بچه ها را در جاهای مختلف دنیا، جلوی تلویزیون میخ کوب کرده اند. حالا، این دو شخصیت به افغانستان و پاکستان هم سفر کرده اند تا به بچه ها، آنچه را نمی دانند، آموزش بدهند. این گزارش نسخه های این برنامه در آمریکا و آسیا را مقایسه کرده و نشان می دهد پیام شان برای بچه های این کشورها چقدر متفاوت است.

طاهر قادری گزارش می‌دهد