پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدایی نادر از سیمین، نامزد دریافت دو جایزه اسکار

فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین در دو بخش فیلمنامه غیراقتباسی یا اوریجینال و بخش بهترین فیلم خارجی نامزد جایزه اسکار شد. این اولین بار است که فیلمی از ایران در دو رشته نامزد جایزه اسکار می شود. فیلم سه بعدی هوگو ساخته مارتین اسکورسیزی و فیلم آرتیست هم در بیشتر بخش ها نامزد شدند. از جمله در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.