پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زانو زدن محصولات موسیقی در مقابل اینترنت

با همه‌گیر شدن اینترنت در جهان، دیگر مردم کمتر از گذشته محصولات موسیقی را می‌خرند. نسل جوان به خصوص ترجیح می‌دهد موسیقی را در فایل‌های کوچک و در دستگاه پخش موسیقی‌اش داشته باشد. همین باعث شده که کم کم یکی از انواع مغازه‌ها از سطح شهرهای جهان بیرون برود.

گزارشی از سام فرزانه و نیما اکبرپور.