پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگداشت دیکنز در دویستمین سالگرد تولدش

امروز دویستمین سالگرد تولد چارلز دیکنز، خالق آثار ادبی بزرگی مثل الیور تویست و آرزوهای بزرگ است. مراسم بزرگداشت این نویسنده در بریتانیا و دیگر جاهای دنیا برگزار شده. فرانک عمیدی گزارش می دهد.