پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آپارات:مشروح گفتگو با پرویز جاهد و حمید دباشی درباره فیلم "سایه های بلند باد"

مشروح گفتگو با پرویز جاهد و حمید دباشی درباره فیلم "سایه های بلند باد"