پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چند داستان از زندگی فروغ فرخزاد

داستانهایی از زندگی فروغ فرخزاد به روایت خواهرش، پسرخوانده اش و مسعود بهنود. گزارش رادیویی از علی همدانی