پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غذاهای نوروزی با نجمیه باتمانقلیچ

شب عید است واحتمالا شما الان دیگه دارید سبزی پلوو ماهی تون رو آماده می کنید... نجميه باتمانقليج، معلم و نويسنده کتابهای آشپزی حدود سی و پنج سال است که مشغول تحقيق درباره غذا و آموختن هنر آشپزیست. او در اين سالها با آشپزان محلی و سرآشپزان مشهور بين المللی همکاری کرده و کتابهای زيادی هم درباره آشپزی ايرانی نوشته. در گزارش سحر سپهری او می گوید که راز ورمز انتخاب غذاهای نوروز چیست.