پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد با جاذبه زمین، اثر یک هنرمند چینی

یک هنرمند چینی تصمیم گرفته برای اینکه متفاوت باشد، به نبرد با کره زمین برود. او در آخرین اثر هنری اش به نبرد با جاذبه زمین رفته.

نازنین معتمدی گزارشی دارد از این نمایشگاه هنر مدرن در پاریس.