پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رکورد شکنی بریتانیایی ها در بازار موسیقی آمریکا

خوانندگان و گروه های بریتانیایی زیادی در آمریکا هم به شهرت رسیدند. مثل ادل، اسپایس گرلز یا بیتل ها. برای خود این خواننده ها هم بازار آمریکا بسیار مهم و در مواردی پر سودتر از بریتانیا بوده. فرداد فرحزاد از گروهی بریتانیایی گزارش می دهد که این هفته در بازار آمریکا رکوردی تازه زده است.