پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهنامه خوانی برای کودکان به زبان انگلیسی

شنیدن داستانهای شاهنامه کودک و بزرگ را به وجد می آورد. اما زانته گرشام ثابت کرده که شنیدن این داستانها به زبان انگلیسی هم جذاب و دلنشین است. آرش مرادی با نواختن ساز خانم گرشام را در اجراهایش از داستانهای شاهنامه همراهی می کند. گزارشی از اجرای آنها در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن، از روجا اسدی را می بینید.