پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با ثمین باغچه‌بان

مجله فرهنگی هنری تماشا هر پنجشنبه از شبکه فارسی بی‌بی‌سی پخش می شود. این برنامه شامل گزارش های مختلف از اتفاقات فرهنگی، هنری ایران و جهان است.