پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز فستیوال جهانی شکسپیر در لندن

فستیوال جهانی شکسپیر از امروز آغاز می شود، به مناسبت ۴۴۸ مین سالگرد خلق آثار او. در بریتانیا هم ویژه مراسم هایی برای گرامیداشت ویلیام شکسپیر برگزار می شود. تمامی آثار شکسپیر که ۳۷ نمایشنامه است به ۳۷ زبان مختلف در سالن تئاتر گلوب لندن روی صحنه خواهد رفت.

دیوید سیلیتو گزارش می دهد.