«مزدورهای شیطان»

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption تا گفت «چُخلصیم»، که ترکیبی باشد از «چاکریم» و «مخلصیم»، فوراً به جایش آوردم

چند شب پیش که باز تلویزیون تجارتی برنامۀ «کی می خواهد میلیونر بشود؟» داشت، فوراً کانال را عوض کردم و به یاد یکی از ایرانیهای آشنای «فقط توی خیابان همدیگر را ببین»، و «گاهی بیخودی به همدیگر تلفن بکن» افتادم که چند وقت پیش، تلفن کرد و تا گفت «چُخلصیم»، که ترکیبی باشد از «چاکریم» و «مخلصیم»، فوراً به جایش آوردم و توی دلم گفتم: «ان شاءالله که مثل بیشتر اوقات کلاغ بد خبر نباشد!»، بعد از دو سه کلمه احوالپرسی، قاه قاه زد زیر یک خندۀ تلخ و حسرت آمیز و تأمّل انگیز و گفت:

«شنیده ای؟ اگر نشنیده ای، بشنو که همین الآن توی روزنامه خواندم که سه تا برندۀ جایزۀ ششصد و چهل میلیون دلاری بلیت بخت آزمایی یکی از ایالتهای آمریکا معرّفی شده اند. می دانی ششصد و چهل میلیون دلار یعنی چی؟ می گویم ششصد و چهل میلیون دلار!»

خوب، که چی؟ چرا من باید بدانم که ششصد و چهل میلیون دلار چه معنایی دارد؟ مگر معنایش با یک دلار چه فرقی می کند؟ راستی، از شما می پرسم، ها، چه فرقی دارد؟ یکدفعه فکر بکری توی مغزم جرقّه زد، به خودم مهلت ندادم و گفتم:

حق نشر عکس Reuters
Image caption می دانی ششصد و چهل میلیون دلار جایزۀ بلیت بخت آزمایی یعنی چی؟

«رفیق عزیز، تو درست می گویی. من از تلویزیون هم این خبر را شنیدم. تو درست می گویی. آدم باید بداند ششصد و چهل میلیون دلار جایزۀ بخت آزمایی یعنی چی! من ده پانزده دقیقه ای دربارۀ سؤالت فکر می کنم، جوابش را که پیدا کردم، فوراً به ت زنگ می زنم.» و گوشی را گذاشتم.

نه در آمریکای «خرپول» که یک اِیالت از پنجاه تا اِیالتش لاتاری ششصد و چهل میلیون دلار جایزه ای دارد، بلکه همین جا در بریتانیای صغیر فقیر که بزرگترین جایزۀ لاتاری سرتاسر مملکت معمولاً صد برابر کمتر از مال همان یک اِیالت آمریکاست... چی؟ چی فرمودید؟ می پرسید چه قدر می شود؟ ششصد وچهل بخش بر صد، می شود شش میلیون و چهارصد هزار دلار، که به پوند تبدیلش بکنید، می شود در حدود چهار میلیون پوند.

این طور که آمار داده اند، در هفته در حدود ۳۲ میلیون نفر، هر نفر به طور متوسّط ۳ تا بلیت لاتاری می خرد، یعنی جمعاً در حدود ۹۶ میلیون پوند. از این مبلغ چه قدرش را جایزه می کنند؟ در حدود ده در صد، یعنی ۹ میلیون، و معمولاً از ۳۲ میلیون نفر بین یک تا ۳ نفرشان جایزه بزرگ چند میلیونی می گیرند، یعنی شانس بردن یک در ده میلیون است.

می روی توی مغازۀ نبش کوچه، از یک نفر که دارد بلیت بخت آزمایی می خرد، می پرسی: «شما حتماً احتیاج به پول دارید که بلیت بخت آزمایی می خرید، بله؟ چه قدری ببرید، زندگیتان از پیسی در می آید؟»

فکر می کنم ۹۰ درصد بلیت خرها در جواب بگویند ده هزار، صدهزار یا حدّ اکثر ۵۰۰ هزار پوند. یکدفعه می آیند به این آدم به اصطلاح «خوشبخت» اینجا در حدود ۴ میلیون پوند و در آمریکا حدود ۴۰۰ میلیون پوند می دهند و به پیشانی ده ها میلیون نفر دیگر که دو سه پوند از جیبشان رفته است، مهر «بدبختی» می زنند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption از شرّ طمع و حسادت به خدا پناه می بریم!

ده پانزده دقیقۀ بعد به آشنای «چُخلص» تلفن کردم و گفتم: «رفیق عزیز، معنی ۶۴۰ میلیون دلار جایزه را پیدا کردم. اگر شیطانی باشد، و این شیطان ضدّ خدا باشد و دشمن اشرف مخلوقات خدا، حتماً این سازمانهای بخت آزمایی را مزدورهای شیطان به نفع پیروان میلیونرش اداره می کنند، بندگان خدا را به طمع می اندازند، از جیب دهها میلیونشان یک پوند، یک پوند، در می آورند و با چند میلیونش یک نفر را میلیونر می کنند تا به لشکر شیطان در جنگ با خدا یک سرباز جدید اضافه بشود!»

نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الطّمَع وَ الِحسادَة!