پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی با سیمین بهبهانی

علی همدانی در گفتگوی اختصاصی با سیمین بهبهانی در تهران، به زندگی و فعالیت های هنری وی پرداخته است.