پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمدعلی سپانلو؛ قایقران رودهای خشک

فيلمى که می بینید روایتی است از جمشید برزگر در باره زندگى و آثار محمد على سپانلو شاعر، پژوهشگر و مترجم معاصر ايرانى که در برنامه تماشا ساخته شده است. جمشید برزگر در این فیلم یک عمر فعالیت ادبی سپانلو را بررسی کرده و مهمترین آثارش را مرور می کند.